TERAPIJE

Savjetujemo  kombinaciju metoda: masaže, aparate, kineziterapiju, K-tape, akupunkturu - za bolove u leđima, vratu, ramenu, glavobolje…


TERAPIJSKA MASAŽA (30 min)

150,00

TRIGGER POINT TRETMAN

40,00

K- TAPE PO SEGMENTU

80,00

TRIGGER POINT + K-TAPE

100,00/150,00

KINEZITERAPIJA (20/30 min)

100,00/120,00

TERAPIJSKI PAKETI

 

1 / 4 terapije ( dvije aparativne  procedure)

100,00 / 350,00

1 / 4 terapije (masaža+trigger point/aparati)

180,00 / 600,00

1 / 4 terapije (masaža + kineziterapija)

210,00 / 700,00

1/5/10 terapija (masaža + aparati + kineziterapija)

280,00 / 1.000,00 / 1.800,00

AKUPUNKTURA + TUI NA TERAPIJA
1 / 5 tretmana

250,00 / 1.000,00

PAKET AKUPUNKTURA 
5 tretmana

1.000,00

YOGA/PILATES 
2 x tjedno

250,00

KINEZITERAPIJA GRUPNA
2 x tjedno / 8 dolazaka

180,00