TERAPIJE

Savjetujemo  kombinaciju metoda: masaže, aparate, kineziterapiju, K-tape, akupunkturu - za bolove u leđima, vratu, ramenu, glavobolje…


TERAPIJSKA MASAŽA (20/30 min)

120/150,00

TRIGGER POINT TRETMAN

40,00

K- TAPE PO SEGMENTU

80,00

TRIGGER POINT + K-TAPE

100,00

KINEZITERAPIJA (20/30 min)

100,00

APARATIVNA PROCEDURA (10-30 min)

50,00

TERAPIJSKI PAKETI

Terapijski paket - do dvije  procedure - 5 /10  dolazaka

600,00 / 1.100,00

Terapijski paket - do četri  procedure - 5 /10  dolazaka

900,00 / 1.700,00

AKUPUNKTURA + TUI NA TERAPIJA
1 / 5 tretmana

250,00 / 1.000,00

PAKET AKUPUNKTURA 
5 tretmana

1.000,00

YOGA/PILATES 
2 x tjedno

250,00

KINEZITERAPIJA GRUPNA
2 x tjedno / 8 dolazaka

180,00