MASAŽE

Medicinska masaža (20 min / 30 min / 50 min)

120/150/220kn | 15,93/19,91/29,20

Sportska masaža (30 min/ 50 min)

180/250kn | 23,89/33,18

Aroma masaža (30 min / 50 min)

180/250kn | 23,89/33,18

Ručna limfna drenaža (45 min / 75 min)

200/280kn | 26,54/37,16€

TUI NA masaža (40 min / 60 min)

200/260kn | 26,54/34,51€

Hot stone masaža (40 / 60 min)

200/260kn | 26,54/34,51€

Refleksna masaža stopala (30 min)

150kn | 19,91€